+38 (044) 229 00 00
office@planetaplast.com

Стандарти якості ТОВ «Планета Пластик» Система менеджменту якості ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК» сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements» в міжнародному органі сертифікації БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА.  

 

Навіщо потрібен сертифікат ISO 9001:2015? Сертифікат ISO 9001 дає впевненість нашим замовникам, щодо якості нашої продукції, адже діяльність підприємства перевіряє всесвітньо-визнаний сертифікаційний орган – BUREAU VERITAS Certification. Всі наші процеси зорієнтовані на задоволення вимог замовника, що є одним з основних  принципів міжнародного стандарту ISO 9001. Наші фахівці підтримують роботу підприємства на належному рівні, регулярними внутрішніми аудитами. Сертифікат ISO 9001 підтверджує зрілість підприємства у своїх орієнтирах на якість.

Міжнародні стандарти ISO сприяють обміну товарами та послугами, постійному економічному зростанню, впровадженню інноваційних технологій, захисту здоров’я, забезпеченню безпеки та охорони навколишнього середовища.  

 

 

В квітні 2020 року вся продукція виробництва ТОВ «Планета Пластик» успішно пойшла екологічну сертифікацію за схемою згідно з ISO 14024 та отримано екологічний сертифікат № UA.08.002.515 й право застосування екологічного маркування.

 

Поліетиленові плівки ТОВ “Планета Пластик” – це перші екологічно сертифіковані за схемою згідно з ISO 14024 поліетиленові плівки в Україні.

 

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 гармонізований з критеріями на вироби з полімерних матеріалів програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan), його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС.

 

Критерії стандарту ISO 14024 охоплюють всі стадії життєвого циклу виробів – від складників до паковання.

 

Екологічно сертифікована продукція не містить у своєму складі токсичних, канцерогенних, мутагенних та тератогенних речовин.

 

Продукція відповідає вимогам державних санітарних норм, правил та гігієнічних нормативів, а також вимогам актів права ЄС до виробів, призначених для контакту з продуктами харчування (Регламенту (ЄС) №10/2011 Європейського Парламенту та Ради від 14.01.2011 р. про пластикові матеріали і вироби, призначені для контакту з продуктами харчування та ін.).

 

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ:

В складі організаційної структури підприємства є відділ технічного контролю та лабораторія, що забезпечує  цілодобовий технічний контроль за виготовленням якісної продукції, яка відповідає міжнародним стандартам, що підтверджується незалежними акредитованими органами оцінки відповідності.  

 

Відділ технічного контролю забезпечує цілодобовий контроль за якістю виготовленої продукції та її відповідністю вимогам.

Відділ технічного контролю та лабораторія сертифіковані на визнання вимірювальних можливостей.

До основних функцій відділу належать:  

Підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам:

 • підтвердження відповідності встановленим вимогам, що застосовується до продукції і дотримання їх на стадії виробництва, пакування, складування, зберігання, транспортування та утилізації.

Запобігання використанню або постачанню невідповідної продукції:

 • контроль за переміщенням невідповідної продукції до ізоляторів браку
 • контроль за умовами зберігання сировини, комплектуючих та готової продукції.

Попередження виникненню браку при виробництві продукції:

 • контроль за дотриманням технологічного процесу
 • застосування тільки повіреного та каліброваного випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки для контролю параметрів продукції
 • використання сировини, що пройшла вхідний контроль та відповідає вимогам сертифікату
 • розробка пропозицій, щодо підвищення вимог до якості продукції

 

Випробувальна лабораторія проводить випробування готової продукції, для перевірки її відповідності вимогам НД.

Функції випробувальної лабораторії:

 • супровід готової продукції, яка відповідає вимогам, документами про якість
 • розробка ТУ на продукцію, що виготовляється на підприємстві
 • впровадження нових методик для проведення випробувань
 • проводить роботи з підготовки продукції для проведення добровільної сертифікації та технічного нагляду

 

Facebook
Instagram