+38 (044) 229 00 00
office@planetaplast.com

Фундаментом корпоративної ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЯКОСТІ ТОВ «Планета Пластик» є:

 • постійний розвиток персоналу - підвищення його компетентності, професіоналізму;
 • задоволення вимог та очікувань замовників та інших зацікавлених сторін;
 • залучення персоналу до впровадження інноваційних технологій та методів ощадливого виробництва;
 • управління на підставі ризик-орієнтованого мислення;
 • розвиток стратегічного та операційного маркетингу;
 • збільшення експортного потенціалу;
 • дотримання вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 та постійне поліпшення системи управління якістю;
 • постійне поліпшення результативності системи управління якістю підприємства.

Для досягнення стратегічних цілей в сфері якості найвище керівництво підприємства бере на себе зобов’язання дотримуватись наступних принципів:

 • орієнтація на споживача, розуміння потреб та вимог замовників;
 • лідерство – керівництво забезпечує єдність мети та напрямку діяльності організації;
 • залучення персоналу, використання його здібностей для покращення якості продукції;
 • підхід з позиції єдиного процесу для підвищення результативності управління ресурсами;
 • безперервне поліпшення – незмінна ціль підприємства;
 • прийняття рішень на підставі фактів за результатами аналізу даних та інформації;
 • взаємовигідні партнерські відносини з постачальниками для створення спільних цінностей;
 • якість створюється на всіх етапах діяльності підприємства, відповідальність за неї розділяє весь персонал.

Facebook
Instagram